Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Eş Anlamlı Sözcükler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Örnekler:
kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...

Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz:kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesinin yerine “siyah” kelimesini kullanamazsınız. Çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.

Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:
deprem-yer sarsıntısı-zelzele,
kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen

Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.

Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Kara – Siyah / Mektep – Okul / Talebe – Öğrenci
Pay – Hisse / Doktor – Hekim / Barış – Sulh
Okul – Mektep / Savaş – Harp / Star – Yıldız
Anne – Valide / Amaç – Gaye / Ak – Beyaz
Kırmızı – Al / Duygu – His / Aş – Yemek
Hız – Sürat / Hasret – Özlem / Ad – İsim
Ün – Şöhret / Sözcük – Kelime / Eksiksiz – Tam
İstek – Arzu / Yüzyıl – Asır / Yönetim – İdare
Misafir – Konuk / Lisan – Dil / Müsaade – İzin
Buluş – İcat / İlave – Ek / Sınav – İmtihan

UYARI:
Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.

SİYAH – KARA
Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.
(SİYAH’la eş anlamlıdır.)

İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.
(SİYAH’la eş anlamlı değildir.)

AK – BEYAZ
Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.
(”AK”la eş anlamlıdır.)

Bakkaldan beyaz peynir al.
(”AK”la eş anlamlı değildir.)

UYARI :
Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.
Bu elbise bana bol oldu. (geniş)
Bu sene bol para kazandım. (çok)
Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak)
Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)

UYARI:
Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.
Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.
Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.
Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.
Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.

Örnek Soru ?
Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER (Anlamdaş Sözcükler)


Sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. Bu nedenle Türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. Eş anlamlı kelimelere bakıldığında genellikle bunlardan birinin Türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:

Bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.

Örneğin:
Uzak kelimesinin eş anlamı ıraktır.

“Çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencil­liktir.” cümlesinde geçen “sıkıntı” sözcüğü, “Bu seferki yolculuğumuz çileli geçti.” cümlesindeki “çile” sözcü­ğüyle eş anlamlıdır. Ancak;

"Eline geçirmiş de çileyi evirip çevirip yumak yapıyor."

dizelerindeki “çile” ile eş anlamlı değlldir.

Eş Anlamlı Sözcük Örnekleri


Aşağıda Alfabetik listelenmiş Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğünü sizler için listeledik:

abide :anıt
acele :çabuk
acemi :toy
aciz :güçsüz
adalet :hak
adet :sayı
aka :büyük
akıl :us
al :kırmızı
alelade :sıradan
aleni :açık
ara :fasıla
araba : otomobil
armağan :hediye
aşk :sevi
atik :seri
ayakkabı :pabuç
bağışlama :affetme
bacı :kız kardeş
baş :kafa
bayağı :adi
beyaz :ak
bonkör :cömert
cennet :aden
cevap :yanıt
cılız :zayıf
cimri :pinti
cümle :tümce
çabuk :acele
çağrı :davet
çamur :balçık
çare :umar
denk :müsavi
deprem :zelzele
dilek :istek :arzu
dizi :sıra
doktor :hekim
dost :arkadaş
edebiyat :yazın
edep :adap
ehemniyet :önem
elbise :esbap
emniyet :güven
eser :yapıt
eş anlamlı sözcükler :anlamdaş sözcükler
ev :konut
fakir :yoksul
fayda :yarar
fena :kötü
fikir :düşünce ya da ide
gemi :vapur
gezmek :dolaşmak
gökyüzü :sema
gözlem :rasat
güç :kuvvet
hadise : olay
hareket :kinetik
hasım :düşman
hasret :özlem
hatıra :anı
hediye :armağan
hekim :doktor
hısım :dost
ırak :uzak
ırmak :nehir
idadi :lise
idare :yönetim
ihtiyar :yaşlı
ihtiyaç :gereksinim
ilan :duyuru
ilişki :münasebet
imtihan :sınav
isim :ad
istasyon :gar veya Terminal
istikbal :gelecek
işçi :amele
ivedi :çabuk
izahat :açıklama
kabiliyet :yetenek
kafa :baş
kahin : medyum veya öz Türkçesi bilici
kalp :yürek
kanıt :delil
kelime :sözcük
kılavuz :rehber
kırmızı :al
kıyı :kenar veya sahil
kirli :pis
kolay :basit
konuk :misafir
kural :kaide
kuvvetli :güçlü
küçük :ufak veya minik
lider :önder
mal :meta
mani :engel
matem :yas
mektep : okul
mektup :name
merkep :eşek
misafir :konuk
misal :örnek
muharebe :savaş
mübarek :kutsal
namzet :aday
nehir :ırmak
nesil :kuşak
nezir :adak
okul :mektep
ortalama :vasat
oy :rey
öğrenci :talebe
öğretmen :muallim
önder :lider
örnek :misal
öykü :hikaye
problem :sorun
rey : oy
rüştiye : ortaokul
rüzgar :yel
saadet :mutluluk
sabit :durağan (durgun)
sağlık : sıhhat
savaş :cenk veya muharebe
sebep :neden
sene :yüzyıl ya da asır
serüven :macera
sevinç :mutluluk
sınav :imtahan
sınıf :derslik
sitane :yıldız
siyah :kara
son :nihayet
sonbahar :güz
soru :sual
sorumluluk :mesuliyet
sözcük :kelime
sözlük :lügat
şaka :latife
şakacı :nüktedan
tabiat :doğa
tartışma :münakaşa
temel :esas
tören :merasim
tren :şimendifer
tutsak :esir
tümce :cümle
uçak :tayyare
ulu :yüce
ulus :millet
usta :ehil
uyarı :ikaz
uygarlık :medeniyet
üzüntü :tasa
vakit :zaman
vatan :yurt
vazife :görev
veteriner :baytar
vilayet :il
Yaşlı :ihtiyar
yel :rüzgar
yemek :aş
yetenek :beceri ye da kabiliyet
yıl :sene
yılmak :bıkmak
yoksul :fakir
yurt :vatan
yürek :kalp
yüz :sima :çehre :surat
zehir :agu
zengin :varlıklı
zırnık :metelik


Eş Anlamlı Sözcükler Resimleri

 • 11
  Eş Anlamlı Sözcükler 3 yıl önce

  Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  Anlamdaş Sözcükler

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  1SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ - 1TÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1style.visibility

  2. Sayfa
  2TÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ - 1style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  3Eş Anlamlı (Anlamdaş) SözcüklerTÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1 • Tamamen aynı anlamı karşılayan farklı sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir.• Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı, anlamları aynıdır.• Eş anlamlı sözcüklerde yabancı dillerden dilimize girip yerleşmiş kelimelere sık rastlanır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  4Eş Anlamlı (Anlamdaş) SözcüklerTÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1sınav - imtihanönemli - mühimözel - hususikara - siyahönce - evvel mutluluk - saadetanne - valideöğretmen - muallimstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  5Sözcüğün eş anlamlısı cümle içinde kullanıldığı anlama göre belirlenir.TÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1ÖrnekKara kaşlı, kömür gözlü bir yar sevdim. (siyah)Çanakkale’de düşmanı karaya çıkartmadık. (toprak)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  6Yakın Anlamlı SözcüklerTÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1kırılmak (yakın anlamlı)Aralarında çok küçük anlam farklılıkları bulunan sözcüklerdir.Bu nedenle eş anlamlı sözcüklerle karıştırılırlar.darılmak (eş anlamlı)küsmekÖrneklerutanmak (yakın anlamlı)kaçınmak (eş anlamlı)çekinmekstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  7Zıt (Karşıt) Anlamlı SözcüklerTÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1• Anlamca birbirinin tam tersi olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.Örneklergüzel - çirkin iyi - kötüileri - geri büyük - küçük• Her sözcüğün karşıt anlamlısı yoktur.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  8Sözcüklerin cümle içerisinde kullanıldıkları anlama göre karşıtları değişebilir veya olmayabilir.TÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1ÖrneklerÇok tatlı bir kızı var. acıKarnemde hiç zayıfım yok. şişman style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  9. Sayfa
  9Sözcüklerin olumsuzları ile zıt anlamlıları karıştırılmamalıdır.TÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1Örnekler{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}SözcüklerZıt AnlamlısıOlumsuzugit- gel- gitmeiyi kötü iyi değilstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  10Eş Sesli (Sesteş) SözcüklerTÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1Sesleri, okunuş ve yazılışları aynı; anlamları büsbütün farklı sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.Örnekleryüz / yüzsurat/çehresayıYüzümü yıkadım.Sınavdan yüz aldım.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  11. Sayfa
  11Eş Sesli (Sesteş) SözcüklerTÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1Sesleri, okunuş ve yazılışları aynı; anlamları büsbütün farklı sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.Örneklerçay / çay içecekakarsuÇay en çok Rize’de yetişir.Balıkları çaydan tuttuk.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  12Yazımları birbirine çok benzeyen sözcükler eş sesli kabul edilmezler.TÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1Örneklerhala - hâlâkar - kâradet - âdethal - hâlstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  13Aynı sözcüğün gerçek, mecaz, yan veya terim anlamda kullanılması sesteş olarak gösterilemez.TÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1ÖrneklerKışın ara ara burnum kanar benim. ( gerçek )Yeni aldığım ayakkabının burnu ayağımı acıtıyor. ( yan )Makam sahibi olunca burnu büyüdü. ( mecaz )Sinop Burnu ülkemizin görülesi yerlerindendir. ( terim )style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  14SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ - 1TÜRKÇE / Sözcükler Arası Anlam İlişkileri - 1style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

Eş Anlamlı Sözcükler Videoları

 • 2
  2 ay önce

  Eş Anlamlı Sözcükler

 • 0
  2 ay önce

  Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Sözcükler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Eş Anlamlı Sözcükler Ek Bilgileri

 • 2
  1 yıl önce

  eş anlamlı sözcükler aynı varlıgı ifade ederler

 • 1
  9 ay önce

  Örnek:


  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimleri kullanmak anlatımı bozmuştur?

  a:Ürünün fiyatını öğreneyim ki çalışanların ücretini belirleyeyim

  B:Aldığı parayı azımsayan,fakirleri küçümseyen bir yapısı vardı.

  C:çocuğun sesinde herkesi etkileyen bir nüans farkı vardı

  D:yakın akrabalarının hepsi uzak semtlerde oturuyor

  9 ay önce c şıkkı

Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Eş Anlamlı Sözcükler
Yazı İşlemleri